Dzięki poparciu mieszkańców Mokotowa Fundacja Ja Wisła w ramach Budżetu Partycypacyjnego realizuje projekt pt. OGRÓD ARKADIA. Od początku lipca porządkujemy opuszczone gospodarstwa przy ul. Piaseczyńskiej 15 i 17. Oczyściliśmy ziemię z 1500 ton odpadów przywracając ten teren ludziom i przyrodzie. Odzyskany obszar animujemy działaniami edukacyjnymi i kulturalnymi. Do końca roku założymy tu ogród edukacyjny z naturalnymi elementami rekreacyjnymi dla dzieci. Wszystkich chętnych zapraszamy do współpracy.
 
 
OGRÓD ARKADIA: EKOLOGIA, EDUKACJA, KULTURA
 
Mokotów, Park Arkadia przy okrągłym stawie pod Królikarnią, ul. Piaseczyńska 15.
informacje na fb: Ja Wisła lub Ogród Arkadia