10_Canaletto_1770_m

Fundacja Ja Wisła i Zamek Królewski w Warszawie  –  Pomnik Historii i Kultury Narodowej zapraszają młodzież szkolną klas 4 i 6, do udziału w zajęciach edukacyjnych pt: Królewska rzeka Wisła.

Nietypowa opowieść o historii Polski i Warszawy od najdawniejszych czasów. W trakcie lekcji uczniowie poznają wpływ Wisły na powstanie grodu i przekształcenie go w miasto, które później stanie się stolicą. Dowiedzą się o ważnej w wiekach minionych, a zapomnianej dziś, transportowej i komunikacyjnej roli rzeki. Pokazując dawne typy statków i łodzi pływających po Wiśle (szkuta, byk, galar, dubas, koza, łyżwa, bat, berlinka, krypa, tratwa, komięga) przybliżymy historię flisactwa, szkutnictwa i handlu wiślanego, które stanowią mniej znaną część dziedzictwa kulturowego dawnej Polski. Nie obędzie się bez edukacji ekologicznej. Przekażemy też podstawową wiedzę o gatunkach i siedliskach roślin i zwierząt chronionych w obszarze Natura 2000 Dolina Środkowej Wisły.

03_widok_po1586Zajęcia prowadzi Przemysław Pasek

Aby zamówić lekcję muzealną należy pobrać formularz zgłoszeniowy

ze strony Działu Oświatowego Zamku Królewskiego

http://www.zamek-krolewski.pl/pub/edukacja_2010-2011/Formularz_zglosz_lekcji_muzealnej_lub_przedstawienia_2010.pdf

i wysłać go na adres:

Zamek Królewski w Warszawie - Pomnik Historii i Kultury Narodowej
plac Zamkowy 4, 00-277 Warszawa

informacja: tel. + 48 22 35 55 170, fax  + 48 22 35 55 127

http://zamek-krolewski.pl/lekcje_muzealne/