Kropla wody w morzu potrzeb...

Jednym ze statutowych celów Fundacji jest stworzenie w Porcie Czerniakowskim Skansenu Rzeki Wisły, w którym znajdować się będą między innymi uratowane przed dewastacją czy zatonięciem stare i często zapomniane barki, łodzie, łódki, holowniki i inne eksponaty. Pierwszym obiektem jest oczywiście należąca do Fundacji barka “Herbatnik”, na której wydarzenia kulturalne odbywają od 2003 roku. Inną, dopiero czekającą na nasze działania jednostką jest holownik “Tadek”, który już znajduje się w miejscu planowanego Skansenu, ale niestety - wskutek braku właściwej opieki i konserwacji – jego stan pogarsza się praktycznie z dnia na dzień. W Warszawie i na Mazowszu w podobny sposób niszczeją dziesiątki innych, wspaniałych zabytków nautologicznych. Nawet gdy nie mają właściciela, ich wydobycie, przetransportowanie i remont są bardzo kosztowne.

Dlatego zwracamy się do Was o wsparcie tej inicjatywy. Pieniądze z wpłat, o które prosimy chcemy przeznaczyć na założenie Skansenu. Darowizny na rzecz Fundacji Ja Wisła spełniają warunki pozwalające na zmniejszenie kwoty będącej podstawą opodatkowania (nie ma to nic wspólnego z 1%).

OSOBY PRAWNE

   Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych przedmiotem opodatkowania jest dochód bez względu na rodzaj źródeł przychodów, z jakich dochód ten został osiągnięty.

 

Zgodnie zaś z art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy podstawą opodatkowania podatkiem od osób prawnych stanowi dochód po odliczeniu darowizn przekazanych na cele określone w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, organizacjom, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 tej ustawy, prowadzącym działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych – do wysokości nieprzekraczającej 10 % dochodu.

OSOBY FIZYCZNE

   Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody.

 

Zgodnie zaś z art. 26 ust. 1 pkt 9 podstawą obliczenia podatku stanowi dochód po odliczeniu darowizn przekazanych na cele określone w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, organizacjom, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 tej ustawy, prowadzącym działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych – w wysokości dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż kwoty stanowiącej 6 % dochodu.

 

Nasze dane:

   Fundacja Ja Wisła
   ul. Żywnego 21a m 71, 02 - 701 Warszawa 
   ING Bank Śląski 

38 1050 1054 1000 0022 9316 9757

   W tytule wpłaty: 

Darowizna na cele statutowe

  .

 

Pobierz częściowo wypełniony druk przekazu

Wydrukuj go i dopisz w dwóch miejscach:
– kwotę jaką chcesz nam przekazać,
– kwotę do przekazania słownie,
– swoje dane.

Wytnij blankiet, a następnie idź z nim na pocztę, do banku lub innego punktu gdzie można przeprowadzać tego typu operacje, dając oba blankiety – jeden dostaniesz z powrotem jako dowód wpłaty. Musisz się też przygotować na opłatę wynoszącą 2,50zł na poczcie i 2,50/5 zł w banku.