W czerwcu 2009 roku w ramach Dni warszawskich Organizacji Pozarządowych odkopywaliśmy 105 – letni bulwar w Porcie Czerniakowskim. Prace odbywały się od 8 Czerwca do 26 Czerwca 2009 od poniedziałku do piątku, przez 15 dni. Przy realizacji zadania uczestniczyły łącznie 54 osoby w tym aktywiści fundacji oraz wolontariusze przybyłe z zewnątrz, a kilku z nich postanowiło aktywnie włączyć się do kontynuowania tego dzieła oraz innych działań realizowanych przez fundację.


Dzięki temu działaniu bulwar zbudowany z granitowych kamieni rzecznych przez inż. Kwicińskiego w 1905 roku został na nowo ukazany. Miejsce, w którym Maurycy Fajans uruchomił żeglugę parową na Wiśle odzyskało część dawnego blasku. Pozostała dolinka po pochylni Warszawskiej Stoczni Rzecznej, gdzie spod wody wyłania się 12 szyn pochylni wzbogaciła się odkopane kamienne zbocze oraz ku naszemu zdziwieniu - schody i drugi poziom (taras) ze zboczem biegnącym równolegle do brzegu lecz ok. 50m od niego. Prócz tego, okazało się że pochylnia jest również wyłożona kamieniem rzecznym na szerokości ok. 65m.(na szerokości 12 szyn). Taras tuż przy brzegu, jak wynika z obserwacji ciągnie się od dzisiejszego klubu „Rejsy” (dawniej klub „Syrena”) aż do tzw. patelni, czyli miejsca zimowania statków rzecznych i wokół niej, wraz z ulicą Zaruskiego. Taras został odkryty na odcinku od dolinki do Stoczni Remontowej (przy patelni). Podczas tych prac odnaleziono zakopane 2 duże kotwice oraz zabetonowane elementy pochylni dla pchaczy typu „Żubr”, kilka polerów cumowniczych, pozostałości po słupach oświetleniowych oraz innych konstrukcji. W Porcie Czerniakowskim w czasie Powstania Warszawskiego odbywały się zaciekłe walki powstańcze o czym świadczą liczne wyrwy w kamiennych bulwarach wyrzuconych na kilka metrów, odkopywanych w różnych, przypadkowych miejscach. W większości zbocza bulwarów zostały wybetonowane cienką warstwą cementu, lecz na niektórych fragmentach pozostał oryginalny układ, wraz z schodami i slipem do wodowania małych jednostek ze stoczni remontowej.

27 Czerwca, podczas koncertu sobótkowego, 10 najaktywniejszych osób otrzymało pamiątkowe medale, a pozostali – ekologiczne torby fundacji.

10 lipca Firma „Royal Bank of Scotland” włączyła się w wolontariat pracowniczy odkopując do końca schody w dolince stoczni. Wówczas przybyło 25 wolontariuszy z tego banku oraz 10 osób z nami współpracujących.

Wszystkie odkopane elementy zostały pomalowane czerwoną minią, by odwiedzającym te miejsce rzucały się w oczy i oczywiście w celu zabezpieczenia przed ich rdzewieniem.

Na podstawie odnalezionych i ukazanych bulwarów i jego elementów dr Zbigniew Tucholski z Politechniki Śląskiej wykonał tzw. białą kartę dla Stołecznego Konserwatora Zabytków w celu wpisania Portu Czerniakowskiego do rejestru zabytków. Do dnia dzisiejszego obserwujemy zainteresowanie się tym miejscem ludzi przechadzających się lub przybywające na nasze działania.

 

Dalsze prace trwają i trwać będą!!Naszym celem jest odbudowa Portu Czerniakowskiego, w tym hali stoczniowej, (która przetrwała Powstanie, ale nie przetrwała Piotra Jaroszewicza) odrestaurowanie zabytkowych kamiennych bulwarów (jedynych w Warszawie), odkopanie pochylni dla wodowania statków. Chcemy w Porcie Czerniakowskim urządzić Stanicę Wodną i Muzeum Wisły - centrum działań edukacyjnych Fundacji Ja Wisła na miarę Muzeum Powstania Warszawskiego. Zapraszamy wszystkich, którzy podzielają naszą ideę do współpracy. 

Projekt zrealizowała fundacja Ja Wisła ze środków m.st. Warszawy

Zobacz galerię

Koordynator projektu: Rafał Łapiński 
tel. 605 143 904 
rafal.lapinski@jawisla.pl